Gården hvor vi lever så CO2 neutralt som muligt med størst omtanke på at skåne nærmiljøet.

Der kan for eksempel nævnes at:

    - Vores spildevand renses i et lukket pilefordampnings renseanlæg.

    - Der er nyplantet ca. 2500 træer og buske til oplagring af CO2.

    - Vi opvarmer  CO2 neutralt med træflis og brænde.